Followers

Google+ Followers

lördag 27 juli 2013

Matthew Ward 21 juli 2013


Matthew Ward 21 juli 2013


Effekterna av avslöjandet av amerikanska myndigheters dokument – Rättegången mot George Zimmerman

Med kärleksfulla hälsningar från alla själar vid denna station, detta är Matthew. Vi är glada att få ta itu med frågorna från många läsare när det gäller två situationer som också är av intresse för många andra människor. Båda involverar USAs medborgare och även om det kan se ut som om det inte alls har någon koppling mellan sig så är de två uppmärksammade frågorna desamma i sin kärna, och båda är exempel på jättekliv i ert samhälles framåtskridande.

Först: Kommer Edward Snowdens släppande av konfidentiella dokument att leda till större öppenhet angående hans regerings verksamhet, eller bara ytterligare komplicera redan svaga internationella relationer?

Om man kunde säga att omvandling av er värld kräver en huvudingrediens – då skulle den ingrediensen vara sanning. Energinivåerna som Jorden nu kretsar runt banar väg för sanningar att komma fram, men det finns inget speciellt sätt för sanningen att komma fram, för det finns flexibilitet i själskontrakten.

För att förklara detta förhållande, låt oss säga att du väljer att tjäna en avsevärd summa pengar för att balansera en livstid av desperat fattigdom. Tillsammans med den bestämmelsen i kontraktet så väljer du faktorer för att uppnå detta mål, t ex landet du vill bo i, inneboende färdigheter och en tendens att tänka och handla självständigt. Men det finns ingen svår och snabb metod, eller endast ett område för din strävan, som kommer att leda till att du uppnår den livsstil du har valt.

Utan att ha något medvetet minne av ditt själskontrakt så svarar du helt enkelt på idéer, instinkt, intuition, ambitioner och samvete – din själs meddelanden till ditt medvetande som är i linje med ditt kontrakts val – när möjligheter uppstår som ”passar in”.

När detta tillämpas på personer som ni kallar whistleblowers eller tipsare, så är det vad Edward Snowden gjorde. Medan han av vissa personer anses vara en förrädare och av andra som en hjälte, så diskuterar analytiker hans barndom och uppväxt, personlighetsdrag och omognad, och de spekulerar om hans motiv för frisläppandet av regeringens sekretessbelagda handlingar.

De vet inte, och inte heller vet Snowden det, att han svarade an på sin själs meddelanden när möjligheten uppstod som ”passade in”. Det är precis samma sammanflöde av energiska faktorer som motiverade Bradley Manning att avslöja officiella dokument och Julian Assange att etablera Wikileaks. På något sätt är dessa tre de enda som har agerat på en känsla av ansvar för att ”föra fram sanningen i ljuset” – vi talar bara om personer som för närvarande finns i nyhetsmedian.

När det gäller effekterna på frisläppandet av information på internationella relationer, så har nämnda individer inget intresse av att göra en höna av en fjäder, de har långt viktigare interna frågor att ta itu med. Dessutom är de rådande vibrationerna alla positiva för att ledare skall jämna ut eventuella skillnader och komma fram till internationella överenskommelser.

När det gäller transparensen i regerande och styrande kommer detta att ske med kraven från medborgarna – inte bara ett slut på hemligheter utan också på politiskt själv-tjänande, korrupt rättsväsende och företagens pengar som ligger bakom många styrande organs politik och lagstiftning. Ramaskriet för förändring finns inte bara i USA, det är då säkert! Egyptierna, brasilianarna och ryssarna är bland många andra som också kräver att deras respektive regeringar tjänar folkets bästa intressen. I varje nation där positiva förändringar behövs är uthållighet och mod hos gräsrotsrörelser det som kommer att manifestera dem – en del med externt stöd.

En annan sak av stort intresse är rättegången mot George Zimmerman som resulterade i hans frikännande för dråp och mord av andra graden för nedskjutningen och dödandet av Trayvon Martin. Medan de flesta människor är fokuserade på domen – rättvis eller orättvis? – frågar sig många läsare: Gick de och deras familjer med på detta i sina själskontnrakt?

Ja, men detta fordrar en förklaring. Trayvon och George och deras familjer är som alla andra själar när det gäller att välja karmiska upplevelser för att balansera andra livstider. Detta är överenskommelsen att uppleva dödandet, död och traumatiska efterverkningar, och deras kontrakt erbjöd en viss flexibilitet i mån av när och hur detta skulle ske.

Speciellt under denna unika tid i Universum uppstår möjligheter som ”passar in” i ymnighet över hela världen så att inte bara karmiska val kan slutföras utan också att de tjänar ett ”större syfte”. Och så är det med Martins och Zimmermans familjer. Försvarsadvokaterna och en jury hävdar att ras inte var en faktor. Ändå är den genomgripande uppfattningen den att rasdiskriminering, eller profilering, verkligen är roten i det hela och många protesterar mot domen.

Rättegången och dess resultat för på ett kraftfullt sätt fram i ljuset rasbigotteriet som länge har varit en skamfläck och en påfrestning på mänskligheten och har ingen som helst plats i världen idag. Utbildning kan kanske ändra ett mentalt resultat på ämnet ras, men det är endast när hjärtan djupt berörs som en verklig förändring påverkar ett samhälle – detta är orsaken till att Trayvon och George och deras familjer gick med på sina respektive roller i den här personliga tragedin.

Samma typ av bitter splittring, orsakad av rasistisk trångsynthet, är också inneboende i religioner, etniska och kulturella traditioner, sociala bestämmelser genom ”kaster”, styrande system, kön och ekonomisk status. Alla dess områden av olikheter som har orsakat oändligt lidande under årtusenden kommer nu till ett slut.

Individer över hela världen svarar nu oförskräckt an på en stark känsla av ansvar för att agera på vad de vet på själs- och medvetandenivåer och vet vad som är det rätta att göra, och Universum ger dem möjligheter och tillfällen att handla i enlighet med valen i deras kontrakt. De flesta är inte kända utanför sina cirklar av nära förbundsmedlemmar, och inte heller de få som är internationellt proklamerade är mer medvetna än befolkningen, som även de innan födelsen valde att vara dem de är och göra vad de gör.

En som är väl känd och mycket respekterad är Malala Yousafzai, den unga pakistanska flickan som, även efter att ha blivit skjuten på grund av att hon kämpade för flickors rätt att få utbildning, fortsätter med sina ansträngningar mot det målet. Det är inte bara på grund av sakkunnig, medicinsk behandling, och otaliga böner, som hon återhämtat sig från en livshotande huvudskada. I hennes själskontrakt valde hon att ägna sitt liv åt denna värdefulla tjänst som slutligen kommer att gynna flickor varhelst de nekas samma utbildning som pojkar.

 Påven Francis är en annan välkänd och högt respekterad person. Denna andligt utvecklade själ, som förkroppsligas som Jorge Bergoglio, tog sitt uppdrag på begäran av det högsta, universella rådet så att han senare kunde fylla den mäktiga och inflytelserika påvliga positionen. I enlighet med själens acceptans ”banade” Universum vägen för möjligheten att ”passa in”. Således blev Bergoglio påve, och trots stark opposition i Vatikanen agerar han på vad han känner är hans ansvar, att rätta till felen som Vatikanen har begått från starten.

Genom Jordens uppstignings väg har hon fått motta en astronomisk mängt av ljus från andra civilisationer. Men, vår älskade familj, det är ljuset som har genererats av alla som hörsammat rösten inom sig som flyttar samhället ännu närmare en fredlig och harmonisk värld, där alla dela lika i Jordens enorma överflöd.

Alla ljusvarelser i detta Universum omfamnar er ljusarbetare i ovillkorlig kärlek och den högsta aktning!


Kärlek och frid!                                                                           
Suzanne Ward

Översättning Gertie Dahlberg


tisdag 9 juli 2013

Matthew Ward - 4 juli 2013


USAs ”Självständighet” – Gud – Politik - Tre nivåer av deltagande – Värdering av kandidater – Mängder av effekter på nu rådande vibrationer – Minnesförlust – Fördelar med kosten – Balans.


Med kärleksfulla hälsningar från alla själar på den här stationen, detta är Matthew. Från vår utsiktspunkt ser Jorden ut som ett hav av ljusblixtar då människor svarar och reagerar på de rådande vibrationerna. Ni känner vad det är som sker mycket mer än att ni ser själva utvecklingen av det.

Vi skall komma tillbaka till det, men först vill vi ge er en viktig glimt av historien som relaterar till USAs firande av sin självständighet från England med de traditionella Fjärde juli-paraderna, patriotiska tal och fyrverkerier.

Det Högsta Universella Rådet betydde för kolonierna en kamp för självständighet från brittiskt styre till en uppvisning av själarnas suveränitet. När man väl var förenade så visade denna nation resten av världen att när människor är fria att utöva av Gud givna rättigheter kan de leva fredligt, samverkande, kreativt och blomstrande.

Successiva vågor av tidiga bosättare följde sin lust att ”bli fria” och grundarna av USA agerade på sitt gudomligt inspirerade uppdrag att bilda en nation som garanterade medborgerliga rättigheter, dock begränsades de som var med vid starten eftersom många i befolkningen blev uteslutna. Mörkret som var kraftigt förankrat på planeten vid denna tid fick slaveriet att blomstra och förnekade kvinnor rätten att rösta.

Dessa undantag betydde inte ett dugg för Illuminaterna, vars makt delvis fanns inom den kungliga familjen i England. De var inte beredda att förlora sin kontroll över den ”fria” befolkningen eller landet med enorma rikedomar av naturresurser, och de utökade snabbt sitt europeiska imperium på andra sidan Atlanten. Genom toppfigurerna inom industrier, banker och regering – och genom att senare smyga inFederal Reserve System, som på inget sätt är en federal institution – kunde Illuminaterna återvinna kontrollen över Förenta Staterna.

Under århundradena som gått sedan de utplånade den fyrbåk som den nationen var avsedd att vara för världen, så fortsatte de att sprida sitt nätverk av korruption och bedrägeri tills det blev globalt. Nu håller nätverket på att förlora de återstående resterna av sin forna makt när ni steg för steg medvetet kräver suveräniteten som alltid har varit er, som de gudar och gudinnor ni egentligen är.

När än våra meddelanden inkluderar politiskt relaterad information så skickar läsarna email med sina invändningar. Här är en av de mer älskvärda kommentarerna: ”Om meddelandena är till för att förbereda oss andligt för uppstigning, som Matthew har sagt, så borde han hålla sig till det och sluta upp med att försöka påverka våra politiska åsikter.”

Hellre än att förklara om igen varför vi talar om politiska frågor och deras betydelse i samband med Uppstigningen – Jordens och era samhällens – har jag bett min mamma att kopiera vad Gud sa om detta:

(Följande är ett utdrag från kapitlet ”Var Informerad och Agera” i Universums röster – Voices of the Universe - som sändes den 4 oktober 2003):

”Politiken som kontrollerar alla länder, alla folk, alla ekonomier och resurser på er planet har varit avgörande för att er värld har förts till det ödelagda tillstånd den är i.

I inget land på Jorden är människorna fria. Under årtusenden har de mörka själarna från civilisationer bortom er planet påverkat och influerat sina villiga bröder och systrar på Jorden, som är i ledande positioner, till att bedra och skrämma resten av befolkningarna. Oavsett vem som har de nationella ledarrollerna så härskar de genom diktat från de krafter som är okända för folket, och kanske även för härskarna.

Inflytandet från dessa mörka utomjordingar som styr sina marionetter har resulterat i alla dessa förklaringar för att starta krig och alla beslut angående ekonomier och världens resurser. Deras sekundära syfte är att öka kontrollen och rikedomen för världens ledare, vars girighet efter makt gör dem till ivriga marionetter så att ni idag har en värld med oöverträffad koncentration av ofantliga rikedomar, utarmade nationer, oresonlig miljöförstöring och en korruption som sipprar ut från företagens kontakter med regeringarna.

Det ultimata syftet för dem som styr marionetterna är förintelse av er planet. Det kommer INTE att ske, men positiva förändringar för alla kräver en förändring av karaktären hos era världsledare. Röster måste höjas med krav på andlig integritet hos era ledare – den typen av karaktär skall exemplifieras, inte bara proklameras. Jag menar inte att inga ledare någonsin haft stora förtjänster eller att inga röster någonsin har höjts för att protestera mot orättvisor och ojämlikheter – det har verkligen funnits sådana individer. Många av dessa modiga själar led eller dog för det, och mycket av deras goda gärningar har omintetgjorts genom att efterföljande generationer blint har följt själviska ledare.

Den kollektiva folkviljan stiger nu för att avslöja och motsätta sig sådana situationer. När lögner avslöjas så uttalas fler lögner, och dessa kommer att avslöjas också. Tyranniska regimer måste och skall förändras. Trots planer som är på gång för denna fredliga revolution genom gemensamma ansträngningar mellan era civilisationer och många av era rymdfamiljer, så fritar detta inte någon av er som önskar en finare och ljusare värld från ansvaret att hjälpa till med att skapa den. Ni valde alla att vara precis där ni är vid den här tiden, så att ni skulle kunna göra just det. Faktiskt är det så att vissa av er förkroppsligade i andra livstider stora ledare på Jorden och långt bortom det, och ni är tillbaka nu för att ta på er liknande inspirerande och konstruktiva roller.

Ni måste agera på tre olika nivåer så att hederliga, styrande organ kommer att uppnås. Den första nivån är andlig, och jag skall tala om för er vad andlighet INTE är: Det är inte medlemskap i någon av mängderna av era religioner. Det är inte den självrättfärdighet som är uppenbar i stort överflöd. Det är inte att fly in i ett liv med ”huvudet i sanden-böner”. Det är inte att tro på att varken gott eller ont existerar, för det är bara dömanden. Det är heller inte att acceptera att allting är i gudomlig ordning och kommer att fortsätta ha sin gång utan din medverkan. Det är inte att avstå från att se vad som pågår i er värld, för ni har fått veta att allt i alla fall är en illusion. Jag säger inte att det inte finns någon sanning i alla detta, vad jag säger är att andlighet inte är en inneboende aspekt av allting.

Den andliga nivå, vilken ni kommer att förändra era ledare på, från att vara härskare styrda av mörkret till människor som är värdiga ett ledarskap – sanna ledare med andlig integritet – finns inom era hjärtan. Detta är er vanliga uppfattning om var kärleken bor, inte sant? Faktiskt, känslan av att kärlek är en provins i själen, men har stark fysisk effekt på hjärtat, är vad som omedelbart sprider sig genom hela er, för att lyfta upp er både i ande, sinne och kropp.

Kärlek börjar med dig själv, med att leva så att man älskar sig själv är lika naturligt som andning. Endast då kan du ge och ta emot kärlek. Kärlek är smittsamt, obegränsat och allestädes närvarande. Den är vad som förändrar andens ödslighet till andens fyllighet eller fullständighet, sjukdom till hälsa, brist till överflöd. Det äravsaknaden av kärlek som föder allt elände i er värld och det är genom att fylla tomrummet i världen med kärlek man helar allt elände. Detta är inte att be dig att älska det som ger misär och umbäranden och skada! Det är att be dig att helt enkelt känna kärlek så att du kan sända ut den energin – den kommer att hitta sin väg till tomrummet!

Den andra nivån är mental – djupt tänkande för att urskilja vad som är sanning och vad som inte är det, istället för att köpa in sig på vad kandidaterna säger. Vinsten är i att se vilken information som är sann och vilken som inte är det. Vilka källor kan man lita på? Ni har blivit lurade och bedragna under eoner av några få själar i den ena generationen efter den andra, vars avsikt var och är att behålla kontrollen över er, så att få tillgång till sanningen är inte något som är lättfångat. Hur kan jag säga detta så att det inte blir en hel serie av ”att inte göra”? Jag föredrar alltid att vara positiv i mina uttalanden, och jag har redan äventyrat det genom min förklaring till vad som ”inte är andligt”.

Okej, jag vet hur man kan fortsätta – tänk på vad du vill i er värld. Om det är fred och harmoni och samarbete, då är det där du skall fokusera dina tankar. Vad kommer att föra in det i världen? Tänk på respekt och värdighet för alla raser och religioner och kön, hjälp var än hjälp behövs, rättvist delande av Jordens massiva rikedomar, botande av alla sjukdomar, utbildning, utvecklande arbete och bekväma hem för alla, ärlighet, vänlighet, medkänsla, rättvisa, harmoni, delande och förlåtelse.

Tänk på alla dessa egenskaper och omständigheter och låt ditt hjärta och ditt samvete vägleda dig till de kandidater du närmast kan identifiera dig med. Orden i vallöftena är värdelösa utan en kandidats hjärta och själ i dem. Låt ditt hjärta och din själ, inte bara dina ögon och öron, leda dig till de personer som exemplifierar kärleken och ljuset som behövs för att lyfta upp er värld.

Den tredje nivån är handling. Om du vill ha ledare som du litar på och respekterar, arbeta då mot det målet. Stöd både offentligt och finansiellt de människor som du vill skall styra, men om det inte är möjligt, lägg din kraft och din intention genom kraften i din energi och fokusera på de personer som faktiskt håller positionerna – jag kan inte nog starkt betona kraften i avsikten! Du kan vara säker på att de som för närvarande är makthavare har supporters som aktivt arbetar för sig, för dessa personer får sina frikostiga belöningar i utbyte. Ni som vill ha kärlek, fred och harmoni kommer att få de ojämförligt större segrarna i utbyte för den energi ni lägger ned för att skapa dem.”

Tack, Mamma, och nu skall vi återvända till vårt uttalande om att ni känner vad som händer, mer än att ni kan se det. Ingen är immun mot effekterna av de högsta vibrationer som kroppar någonsin har haft att anpassa sig till. Detta är allt till gagn för alla de som absorberar ljus – deras celler skiftar nu från kol till kristallin struktur, och om obekväma fysiska, känslomässiga eller mentala förnimmelser är relaterade till denna anpassning så kommer de att passera.

Den mest oroande effekten kanske är tillfällig minnesförlust. Kanske kan du inte minnas namnet på någon du känner väl eller ett särskilt ord gäckar dig. När du går ut från ett rum eller går in i din bil så kanske du glömmer vart du hade för avsikt att gå och varför. Eller kanske, när du befinner dig i mataffären, du inte kan minnas vad det är du är där för att köpa. Om du upplever dessa eller liknande typer av förlopp, kära ni, var snälla och gräm er inte över det.

Mamma, var snäll och kopiera in här vad din vän från en mycket avancerad civilisation sa om den här minnessituationen. Läsare kanske uppskattar att få höra från en annan källa samma information som vi har gett.

(Samintens förklaring under ett av våra samtal år 2003 finns i kapitlet med samma namn i Illuminations for a New Era.)

Du fördömer tidsförlusten som verkar flyga förbi, och andra förluster du beklagar är minnets. Ingen av dessa aspekter av den tredje dimensionens medvetenhet går förlorade, mina kära. ”Tid” har aldrig var så som ni delat upp den i 24 timmar varje dygn och 12 månader på ett år och så vidare. Detta har tjänat er väl, men det är inte så längre. Er tidsstruktur håller på att kollapsa när energin rör sig med sin ljusare densitets fart, och era perioder av ljus och mörker kommer med större hastighet. Så snarare än att tiden går förlorad så snabbas den upp istället.

Minnena som många av er talar om som ”försvunna” är inte det. Med accelerationen av allting inom Universum är det naturligt att cellerna i din kropp reagerar på att lyftas in till ett högre överlevnadsläge. Mest av allt påverkar detta era hjärnor – datorerna som sätter igång ert tänkande och resonemangsprocesserna – och detta är nödvändigt! Ljuset som absorberas av era celler möjliggör för hjärnan att kasta bort lagren av glömska och programmering som har förnekat dem en fullt fungerande förmåga.

Om du inte upplever någon minnesförlust eller en känsla av spridda tankar, då är du fast i den tredje densiteten som inte så mycket längre kommer att vara statusen för Jordens varelser. Så det är önskvärt att du inte känner att du är riktigt i kontakt med dagens verklighet eller omgivningen.

Tack Mamma. De rådande vibrationerna förändrar också fysiska behov, och tillsammans med att utvidga ditt medvetande och din andliga medvetenhet är det av största vikt att du tillmötesgår kroppens behov.

Tillräckligt med sömn är viktigt – ge din kropp den tid som behövs för att föryngringen skall fungera bra. Att dricka mängder av rent vatten är också viktigt – det hjälper till med att eliminera toxiner som du absorberar genom er förorenade miljö och era förfalskade livsmedel. Och det hjälper till att håla organens elektriska system i funktion. Att träna enligt fysisk förmåga är också ett hjälpmedel i detta avseende och det hjälper cirkulära och respiratoriska system att fungera smidigt.

Om du inte är så hungrig som du brukade vara, det är bra – ju mer ljus i kroppen ju mindre mat behöver den. Ät klokt! Färsk frukt och färska grönsaker - mat som innehåller mest ljus - kommer att skynda på den kristallina, cellulära tillväxten och öka energinivåerna. Skär ner på mejeriprodukter – de innehåller inte det näringsvärde som krävs och de täpper till cirkulationssystemen.

Om du inte är redo att eliminera kött och fisk från menyn, minska då på kvantiteten – det mesta av födan kommer från djur som lever och dör under fruktansvärda förhållanden, och deras energi från dessa trauman förs vidare till konsumenterna. Var snälla och förstå att detta endast är menat för att upplysa er och inte på något sätt är det avsett som kritik till icke-vegetarianer!

Tvärtemot er uppfattning att socker höjer energin så är det så att bearbetat socker sänker energinivån. Välj fullkornsspannmål och bröd, och om du inte har några allergier för nötter, mandlar och valnötter så är de de bästa valen. Allt är gott och väl om de som gillar choklad, kaffe och te inte har några skadliga effekter från koffein, men om du har problem med matsmältningen kan koffein vara en bidragande orsak. Att dricka rött vin i måttlig mängd kan öka blodflödet – detta förslag bör inte tillämpas på personer som har alkoholproblem! – och läskedrycker är inte bra för någon.

Detta är allmänna kostriktlinjer för en typiskt frisk person, men kärnpunkten är, varuppmärksam på din kropp – den kommer att tala om för dig vad den behöver för att fungera optimalt. Att välsigna maten du äter och be att den skall tjäna ditt högsta goda och en känsla av tacksamhet för växterna (och djuren) som förser dig med födan tillför ljus till allt vad du äter – att göra det tyst är lika effektivt som hörbart.

Under detta skede av anpassning till lättare energi är det naturligt med humörsvängningar och faser av tröghet eller ovanlig nervositet, och droger ordinerade för att lindra detta förvärrar det istället. Om du tar mediciner för andra hälsoproblem, tala med din läkare om en reducering av doserna.

Ännu bättre är att fråga om botemedel med naturliga ingredienser kan erbjuda samma mått av behandling. Spridningen av kemikalier i droger och tillverkade matprodukter stör kropparnas självhelande mekanismer och andra naturliga processer, och det gör det svårt att uppehålla balansen. Ta reda på om trötthet och andra krämpor kanske beror på en obalans i hormonnivåerna eller kroppens kemi – i så fall, lär dig vilka naturliga tillskott som kan behandla det tillståndet.

Vi kan inte nog betona vikten av balans. Universum är i ständig balansgång och så är även livsformerna inom det. Emellertid, under de långa tidsåldrar som mörkret har insvept Jorden så har planeten och hennes invånare blivit allvarligt berövade ljuset som är det som behövs för en balans. Om du tänker på balansgången som en intern gungbräda som ständigt rör sig i enlighet med ditt kroppstillstånd, ditt sinne och din ande, då kan du förstå att den optimala rörelsen är försiktigt skakande.

Meditation är särskilt användbar när det gäller att bibehålla eller återställa den rörelsen. Och det finns andra sätt än att sitta i tystnad och lyssna till sköna ljud, komponerade speciellt för att uppnå ett avkopplat, meditativt tillstånd. Spendera tid ute i naturen, njut av sällskap med djuren, läs poesi. Att lyssna till din favoritmusik – såvida den inte är tungt metallisk som splittrar balansen - och tonerna av klassiska kompositioner är de mest effektiva när det gäller att återfå balansen. Ta dig tid för ensamhet – även en kort period kan vara stärkande.

Skatt är gott för själen, och så är allting som väcker känslor av lugn. På fritiden är det bra att välja lättsam läsning och samma kvalitet gäller för TV-program och filmer. Tillbringa tid med kära vänner och familj. När det inte är möjligt att undvika otrevliga möten, föreställ dig att ljus genomsyrar situationen och det hjälper att lindra stressen. Tacka för välsignelser i ditt liv – tacksamhet, hopp och optimism är fyllt med ljus.

De nu rådande vibrationerna intensifierar energetiska skillnader och många individer känner en stark önskan att göra stora förändringar. Kanske skall du leta efter ett annat jobb, avsluta en relation eller starta en, gå in på nya fält för studier, flytta till ett nytt område du känner till eller kanske en plats du känner till men aldrig har besökt. Vi talar inte om att obetänksamt agera på en impuls, utan ge akt på en växande känsla av brådska att agera på en idé som har varit sjudande en tid – detta är själen som talar alltmer högljutt till medvetandet. Detta är vad du valde i ditt själskontrakt!

Varför erbjuder vi vägledning som vi har nämnt här, även om det är kortfattat, i tidigare meddelanden eller i de som finns tillgängliga i valfritt antal från källor som dikterat ner dem till er? Vi säger till er, vår älskade Jordiska familj: Var snälla och ta hand om er!

Energiströmmarna som kommer att virvla med ökande styrka och kraft är de främsta möjligheterna att absorbera ljus, och ju sundare du är fysiskt sett, mentalt och även känslomässigt, ju mer kan du tillgodogöra dig det. Du valde den här livstiden så att du skulle kunna delta i din världs transformation och andliga förnyelse, och din själs utveckling är syftet med varje livstid och båda kräver balans i kropp, sinne och ande. Att låta vardagliga frågor störa din egenvård eller att ignorera din själs budskap orsakar obalans och det tonar ner ditt ljus, ljuset som du behöver för att uppleva vad du valde och att utvecklas!

Kära ni, älska er själva lika mycket som vi älskar er, och ta hand om er!

______________________________________
KÄRLEK och FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books 
Översättning: Gertie Dahlberg 

PRGInstructions HERE
Invokation


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/